top of page

Bruk av lift

Betjening:
 

 1. Liften kan kun betjenes av personer over 18 år, og som er blitt instruert i bruken av lift og vist forståelse overfor instruktør.
   

 2. Leietaker eller person ansvarlig for leietaker, vil bli instruert om hvordan liften brukes og hvilke rutiner som må gjennomføres før utleie av lift.
   

 3. Deretter skriver leietaker under for gjennomført grunnlegende brukerveiledning med instruktør (som oftest utleier).
   

 4. Bæreevne må ikke overskrides da dette kan føre til skade på lift, i verste fall på person.
   

 5. Ved transportering skal rutiner følges, lift skal settes i transportstilling, alt skal ligge til rette for transport.

Før bruk av lift:
 

 1. Kontrollerer først at liften ikke har skader.
   

 2. Leietaker skal kunne bruke maskinens funksjoner på riktig måte, og hvis ikke,
  gjøre seg fullt fortrolig med dets funksjoner og trykkknapper. 

   

 3. Pass på at det er tilstrekkelig med plass til støtte-ben før oppstilling.
   

 4. Skal leietaker bruke liften til å kjøre rundt på arbeidsområdet, må det settes på medfølgende forsterket nesehjul på hengerfestet (bare OMME-modeller).

Ved oppstilling: 

Hold alltid lav hastighet når støtteben senkes/heves.
 

 1. OBS! Når støttebena senkes, senker vi alltid de 2 støttebena som ligger nærmest hengerfeste siden først, for å minske trykket vi legger på nesehjulet foran.

  OBS! Når støtteben skal løftes, løftes de 2 støtteben som er lengst unna hengerfeste, slik at vi minsker trykketnesehjulet foran. Rolig fart ned!

   

 2. ​Hvis bakken er ujevn eller for bløt etc. så legges gummi eller tre-blokker under alle støttebena for å stabilisere liften bedre.
   

 3. Når alle støttebena har blitt kjørt ned og fått full kontakt med bakken, skal liften nivelleres med vater. Vateret ligger i nærheten av spakene som kontrollerer støttebena.
   

 4. Viktig at liften ligger perfekt i vater, for å unngå uønsket stopp i arbeid.

bottom of page